Praktisk informasjon:

Tomtetype:
Alle tomtene er selveiertomter på ca. 1 mål. Mellom hyttetomtene er det godt med plass. Alle tomtene er naturtomter, og et litt skrånet terreng. Alle hyttene har egen parkeringsplass ved hytta. Gode solforhold på alle tomter! De fleste med panoramautsikt mot Rondane og/eller Dovrefjell.


Priser:
Fra kr. 425 000,-

I tillegg kommer omkostninger samt gebyr for oppmåling og matrikkelføring

(kr 16 160,- iflg Folldal kommune).

Vei - vann - avløp:

Privat vei og vann. Avløp private stikkledninger/nett i hyttefeltet, som er koblet på det offentlige avløpsnettet. Det betales kommunale avgifter for avløp. 
Vann, kloakk og strøm er lagt frem til sentrale punkter mellom tomtene.

Kjøper bekoster ledninger fra disse punktene og frem til hytta. Noe varierende avstand for påkoblingspunktene, men på de fleste tomtene ligger påkoblingspunktet like utenfor tomtegrensene. 

Offentlige/kommunale avgifter:

- Pliktig medlemskontigent til DalholenHytteeierforening.

- Fellesutgifter for vann, brøyting og skispor ca. kr 5000 per år.

- Veiavgift ca. kr 500 per år, men kan variere noe fra år til år.

- Eiendomsskatt avhenger hyttestørrelsen.

Ta kontakt med Dalholen Hytteområde AS, tlf. 905 02 286 for årets satser.

Adkomst:

Fra RV3 tar man av ved Alvdal rett nord for Aukrustsenteret, og følger skilt mot Folldal på FV 29. Ca 55 km fra RV3 til hytteområdet.
Fra E6 tar man av på Dovrefjell ved Hjerkinn, mot Folldal på FV29. Ca 18 km.
Det er skiltet Einunndalen fra fylkesveien, og det er ca 1 kilometer til nederste del av hyttefeltet.


Byggeprosessen:
Ved kjøp av tomt står en fritt i valget av hytteleverandør. 

Visning:
Avtale om visning gjøres med Dalholen Hytteområde AS, tlf. 905 02 286.

Skjøte:
Kontraktskriving, fradeling, oppgjør og utstedelse av skjøte ordnes av advokat.

Omkostninger;
Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med handelen, fradeling av tomten og bygging av hytte er ikke inkludert i tomteprisen.

Finansiering:
Tolga Os Sparebank kan tilby finansiering av hytte og tomt.

Ta kontakt med banken på tlf. 62 49 15 01.