La Furuhovde Hytteservice ta seg av hytta.

Dalholen Hytteområde består av 73 godkjente hyttetomter for salg,samt to områder som er godkjent for fritidsbebyggelse.Område 1 er på ca 6 da og område 2 på ca 12 da.Her kan kjøper utarbeide egen bebyggelsesplan. Litt over halvparten av tomtene samt ett område for turistbedrift (Eventyrgaarden.) er allerede solgt. Alt anleggsarbeide med vei, vann, kloakk og strøm er ferdig utbygget. Furuhovde Hytteservice  har tilsynet med vann og avløpsanlegget, samt hytteservicefunksjonen og betjener parkeringsplassen Furutjønn, hvor parkeringsavgiften er Kr 20,-pr.bil/dag.

Für Auskünfte im Deutsch, bitte H I E R drücken.


Furuhovde Hytteservice
v/Ola I. Furuhovde
2584 Dalholen
E-post: ola.furuhovde@dalholhytter.no

Mob.: + 47 905 02 286 | Org.nr. 969 510 669

DETTE TILBYR VI:
  •  Brøyting og snørydding,samt sommervedlikehold.
  •  Vedleveranse. Vi kan formidle levering av ved
  •  Løypekjøring i nærområdet med snøscooter og sporlegger.
  •  Formidler levering/oppsetting av hytter i laft,stavlaft og bindingsverk, med prisoverslag.
  •  Vi benytter kun håndverkere med off.godkjenning.
  •  Vi gir fast pris på prosjektene på forhånd.


NYTT HYTTEPROSJEKT:

Furuhovde Hytteservice kan tilby et nytt hytteprosjekt i samarbeid med det estlandske firmaet Estnor. Nærmere opplysninger om dette firmaet finnes på deres hjemmeside.

Nedenfor sees et eksempel på hvordan en Loghousehytte kan se ut. Utseende og kvalitet er veldig god.

loghousehytte

Firmaet vil selge hytte og tomt i en prosjektpakke, som kunden kjøper før bygging påbegynnes. Konseptet forklares i disse to brosjyrene, som kan lastes ned og leses med gratisprogrammet Acrobat Reader. Den ene beskriver hva man får i leveransen, og den andre er et ferdig tilbud.

Leveransebeskrivelse      Tilbud

NB: Tinglysingskostnad og dokumentavgift kommer i tillegg til prisen som er oppgitt i tilbudet.


TA KONTAKT MED OSS I DAG      -     DU SOM BRUKER STÅR I FOKUS